Spel och gambling i Sverige

När internet började bli en angelägenhet för de breda massorna i Sverige under 1990-talet så dröjde det inte länge innan svenskarna också upptäckte den värld av möjligheter till gambling som fanns utanför landets gränser.   I vårt land hade vi länge varit begränsade till statliga Svenska Spel (eller Penninglotteriet och Tipstjänst som de bägge föregångarna […]

Mer