Svenskar och beteende på internet

Tidigt tog man från politiskt håll ett initiativ att bygga ut det som kallades för internet-infrastruktur. Detta betyder att man redan under mitten av 1990-talet började projektera för att framtidens anslutningar skulle vara dels snabba (med fiberoptik), men också tillgängliga över hela landet. Detta innebar ett omfattande utbyggnadsprojekt av bredband som pågick i flera år, […]

Mer