Ipred-lagen och piratkopiering

2004 kom ett direktiv från EU som hette Intellectual Property Rights Enforcement Directive, av vilket Ipred är en akronym. Fem år senare, 2009, fanns i svensk politik tillräcklig konsensus föra att rösta igenom detta direktiv som en svensk lag med namnet Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område, men lagen kallas allt som oftast för Ipred-lagen, piratjägarlagen […]

Mer