Försvarets radioanstalt (FRA) och spaning i Sverige

FRA-lagen är den vedertagna men informella benämningen på ett helt paket med både förändringar av redan gällande lagar plus en helt ny lag. Detta paket, som röstades igenom och började gälla under 2009, innebar att Försvarets radioanstalt fick avsevärt utökade befogenheter att bedriva spaning på den svenska befolkningen. Det sades tidigt att syftet med lagförändringarna […]

Mer