Socialdemokraterna och den svenska arbetarrörelsen

Under slutet av 1800-talet växte en arbetarrörelse fram i Sverige. Detta yttrade sig genom tillkomsten av de första moderna fackföreningarna och bildandet av diverse sjukkassor för arbetare inom olika industrier. Dessutom fanns i vårt land, i likhet med övriga Europa, en del grupper med fritänkande intellektuella som hade slagit sig samman i socialistiska grupper och […]

Mer