Svenskar och beteende på internet

Tidigt tog man från politiskt håll ett initiativ att bygga ut det som kallades för internet-infrastruktur. Detta betyder att man redan under mitten av 1990-talet började projektera för att framtidens anslutningar skulle vara dels snabba (med fiberoptik), men också tillgängliga över hela landet. Detta innebar ett omfattande utbyggnadsprojekt av bredband som pågick i flera år, men som idag innebär att Sverige har världens mest utbredda bredbandsåtkomst. Oavsett om man i vårt land bor mitt i en storstad eller långt inne i den norrländska skogen så är det möjligt att ha en lika snabb uppkoppling som någon annan.

 

Detta har också kommit att innebära att svenskar är vana internetanvändare och vanan att använda nätet är utbrett i alla grupper och åldrar. I Sverige är det för de flesta pensionärer idag helt naturligt att till exempel betala sina räkningar genom sin bank på internet. Naturligtvis innebär detta också att folk i vårt land är mer medvetna om de risker som man tar med att använda internet så flitigt. Men det betyder inte att vi för den delen är helt immuna mot dessa risker.

 

Vi kan konstatera att det fortfarande sker lurendrejeriförsök över internet, vem som helst kan kolla igenom sin mejl för att se detta. Medvetandenivån om dessa är som sagt hög, men det behövs kontinuerlig utbildning av människor för att se till att dessa löper så liten risk som möjligt för att falla offer för bedrägerier på internet. Dock är det inte nödvändigtvis så att denna utbildning av medborgarna måste komma från politiskt håll. Det får ses som var och ens eget ansvar att se till att vara så medveten som möjligt.

Däremot är det av yttersta vikt att politiker ger oss och företag möjlighet att utveckla så säkra lösningar som möjligt för att till exempel genomföra betalningar, eller hantera pengar på annat sätt genom exempelvis utbetalningar av kasinovinster, så tryggt och smidigt det går.