Piratpartiet och internets möjligheter

I takt med att fildelning och så kallad piratkopiering blev allt vanligare under tidigt 2000-tal så blev också debatten kring detta en stor del av det politiska livet i Sverige. Diskussionen fördes främst mellan två huvudaktörer: Piratbyrån och Antipiratbyrån. Bägge dessa organisationer beskriver sig själva som politiskt obundna men har i övrigt diametralt motsatta åsikter angående fildelningens och piratkopieringens varande eller icke varande.

 

Det 1 januari 2006 så spreds på internet (på ett fildelningsnätverk) ett meddelande om att ett nytt politiskt parti som hette Piratpartiet hade bildats. Partiet sa sig ha som syfte att stå upp för och försvara fildelare och deras rättigheter, och fick på kort tid många medlemmar.

 

Den som grundade partiet var en IT-entreprenör vid namn Rickard Falkvinge, och denne var också partiledare och partiets enda ansikte utåt ifrån starten 2006 till hans avgång 2011. Piratpartiet har sedan starten deklarerat att man står för personlig integritet, fri kultur och en begränsning av upphovsrätten. Särskilt mycket uppmärksamhet har partiet fått i samband med diskussionen om den kontroversiella FRA-lagen och Ipred-lagen I båda dessa fall så har Piratpartiet tydligt tagit ställning för internetanvändares rätt att fritt kopiera och dela material som normalt sett anses omfattas av den så kallade immaterialrätten.

 

Partiet har deltagit i samtliga riksdags- kommunal-, landstings- och EU-val sedan starten 2006. Dock var det bara vid valet till EU-parlamentet 2009 som man lyckades ta mandat med hjälp av drygt sju procent av rösterna. Sedan Falkvinges avgång 2011 så leds partiet av Anna Troberg, och enligt partiets egna uppgifter har man mer än 8000 medlemmar (men mindre än en halv procent röstade på partiet i senaste valet).