Introduktion

Demokrati som begrepp brukar, som de flesta som läser detta säkert redan vet, spåras tillbaka till det antika Grekland. Med detta begrepps ganska breda definition så menar vi oftast någon typ av folklig representation där varje grupp eller varje klass av medborgare fick en egen röst genom en person som företrädde dem inför landets ledare. I Grekland, och senare även i Romarriket, hade demokratisk representation funktionen av en rådgivande församling. Denna församling diskuterade både inför, och med, en enda person som hade den slutgiltiga makten: kejsaren.

Demokrati är grekiska och betyder folkstyre. Men ovanstående beskrivning av begreppet är en bra bit från det som vi idag menar när vi använder begreppen demokrati eller folkstyre. Vi måste spola fram bandet nästan två årtusenden för att känna igen det som vi idag menar. Här följer en liten historisk genomgång av den politiska och demokratiska utvecklingen i vårt land, Sverige, och vi ska även titta lite på de viktigaste frågorna som den moderna svenska demokratin ställs inför. I mer konkreta ordalag så betyder detta en kort historik av vår svenska partipolitik och en inblick i de frågor som diskuteras mest just nu, och vilka angreppspunkter dessa frågor har med utgångspunkt från just de olika partierna och deras olika bakgrunder. Vi kommer speciellt fokusera på aktuella frågor som internet och den ökade ekonomiska rörligheten i det moderna Sverige.