• laptop

  Ipred

  2004 kom ett direktiv från EU som hette Intellectual Property Rights Enforcement Directive, av vilket Ipred är en akronym. Fem år senare, 2009, fanns i svensk politik tillräcklig konsensus föra att rösta igenom detta direktiv som en svensk… Les mer

 • cia

  FRA-lagen

  FRA-lagen är den vedertagna men informella benämningen på ett helt paket med både förändringar av redan gällande lagar plus en helt ny lag. Detta paket, som röstades igenom och började gälla under 2009, innebar att Försvarets radioanstalt fick… Les mer

 • pirate

  Piratpartiet

  I takt med att fildelning och så kallad piratkopiering blev allt vanligare under tidigt 2000-tal så blev också debatten kring detta en stor del av det politiska livet i Sverige. Diskussionen fördes främst mellan två huvudaktörer: Piratbyrån och… Les mer

 • rose

  Socialdemokraterna

  Under slutet av 1800-talet växte en arbetarrörelse fram i Sverige. Detta yttrade sig genom tillkomsten av de första moderna fackföreningarna och bildandet av diverse sjukkassor för arbetare inom olika industrier. Dessutom fanns i vårt land, i likhet med… Les mer

 • map

  Sverigedemokraterna

  Under början av 1980-talet gick Sverige från att vara ett ganska välmående västland till att bli ett av världens rikaste länder med mycket låg arbetslöshet och hög BNP. Det gick bra för Sverige under många år, och av… Les mer

Svenskarna och internetsäkerhet

Tidigt tog man från politiskt håll ett initiativ att bygga ut det som kallades för internet-infrastruktur. Detta betyder att man redan under mitten av 1990-talet började projektera för att framtidens anslutningar skulle vara dels snabba (med fiberoptik), men också tillgängliga över hela landet. Detta innebar ett omfattande utbyggnadsprojekt av bredband som pågick i flera år, men som idag innebär att Sverige har världens mest utbredda bredbandsåtkomst. Oavsett om man i vårt land bor mitt i en storstad eller långt inne i den norrländska skogen så är det möjligt att ha en lika snabb uppkoppling som någon annan.

Les mer

Svenskarna och internetsäkerhet

Tidigt tog man från politiskt håll ett initiativ att bygga ut det som kallades för internet-infrastruktur. Detta betyder att man redan under mitten av 1990-talet började projektera för att framtidens anslutningar skulle vara dels snabba (med fiberoptik), men… Les mer

Les mer

Nätkasinon

När internet började bli en angelägenhet för de breda massorna i Sverige under 1990-talet så dröjde det inte länge innan svenskarna också upptäckte den värld av möjligheter till gambling som fanns utanför landets gränser. I vårt land hade… Les mer

Les mer
laptop

Ipred

2004 kom ett direktiv från EU som hette Intellectual Property Rights Enforcement Directive, av vilket Ipred är en akronym. Fem år senare, 2009, fanns i svensk politik tillräcklig konsensus föra att rösta igenom detta direktiv som en svensk… Les mer

Les mer